Bases del VI Concurs de Fotografia Biològica BIOIMATGES 2017.

 Hem tancat el període de participació.

1.-Participants

Podran participar tots els alumnes de primària (cicle mitjà i superior) i secundària de Catalunya, els professors, altres ciutadans interessats en aquesta temàtica i els biòlegs col·legiats.

Cada participant podrà concursar únicament amb dues fotografies, i no podrà participar a dues categories diferents.

Les dues fotografies també podran concursar al premi de la Secció de Microfotografia i Fotografia de recerca, al premi de fotografia subaquàtica i al premi del Diari Ara.

2.-Temàtica

El tema de les fotografies haurà d’estar relacionat amb la biologia, es podrà mostrar el món viu tant a nivell ecològic, paisatgístic, d’organisme o cel·lular.

No s’acceptaran fotografies de nius i pollets. Si bé s’acceptaran imatges d’animals en captivitat la qual cosa s’haurà d’indicar a la descripció de la fotografia.

Les imatges seguiran el Codi Ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura: www.fotografsnatura.blogspot.com/2009/12/codi-etic-per-fotografs-associats-la.html

3.- Formats de les fotografies

Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, tant d’origen analògic com digital. Hauran de tenir prou qualitat per imprimir-les en paper fotogràfic. S’hauran de presentar en format digital. El format podrà ser: .jpg, .tif, .eps, .psd i amb una resolució mínima de 300 píxels per polzada i un pes màxim de 6 MB.

4.- Enviament dels originals

Per participar heu de clicar aquí omplir el formulari i enviar on line.

El màxim de fotografies per participants és dues.

5.-El termini de presentació

Hem tancat el període de participació.

6.- Categories i premis.

Hi haurà cinc categories per tipus de participants i tres premis especials:  Premi Diari Ara. 

Premi temàtica: “Microfotografia i fotografia de recerca”

Premi temàtica: “Fotografia subaquàtica”

 1. Una categoria per a alumnes de primària (cicle mitjà i superior),
 2. Una categoria per a alumnes d’ESO
 3. Una categoria per a alumnes de batxillerat i cicles formatius
 4. Una categoria per a professorat i altres ciutadans.
 5. Una categoria per biòlegs col·legiats i estudiants pre-col·legiats.

Premis especials:

 En aquesta sexta edició de Bioimatges 2017 també es convoquen dos premi més un de “Fotografia subaquàtica” i altre de “Microfotografia i fotografia de recerca”, que seran transversals. És a dir que totes les fotografies presentades  a les diferents categories podran concursar també en aquestes dues seccions. L’objectiu principal d’aquestes secció és que hi hagi una participació més nombrosa d’aquest tipus d’imatges que reflecteixi la vida subaquàtica i la vida microscòpica i fomentar entre l’alumnat i el professorat que fotografien amb aquest tipus de tècniques.

 Premi diari Ara

Aquest premi recaurà en la fotografia que al costat de la qualitat estètica i tècnica, aporti també una mirada fotoperiodistica i tingui un valor documental.

Hi haurà tres fotografies premiades per cadascuna de les categories, un premi “Diari Ara”, un premi per la secció de “Fotografia subaquàtica”, i un premi per la secció de “Microfotografia i fotografia de recerca”. A més, hi podran  haver mencions especials. Si el jurat ho estimés pertinent tots o alguns premis podrien quedar deserts.

7.- Premis

Primer Premi

 • Del CBC: 200 € per cada una de les categories i una memòria USB de 8 Gb
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any
 • De Casanova Foto: Categoria Primària – Val de 50 € en revelat de fotografia. Categoria d’ESO – Val de 50 € en revelat de fotografia. Categoria Batxillerat i Cicles Formatius -  Val de 100 € en cursos de formació de Casanova Foto (hi ha 20 cursos trimestrals); Categoria altres ciutadans – Val de 100 € en cursos de formació de Casanova Foto (hi ha 20 cursos trimestrals); Categoria col·legiats i pre-col·legiats- Val de 100 € en cursos de formació de Casanova Foto (hi ha 20 cursos trimestrals).
 • Del Zoo: Un carnet Zoo Club familiar durant un any.
 • Diploma

Segon Premi:

 • De Sunstech: Categoria Primària – Auriculars: Aux-Freestyle Headset. Green-Or; Categoria d’ESO – Auriculars: Aux-Freestyle Headset. Green-Or: Categoria Batxillerat i Cicles Formatius -  Auriculars: Aux-Freestyle Headset. Green-Or; Categoria altres ciutadans – Altaveu BT/SD 3W i Selfie Stick; Categoria col·legiats i pre-col·legiats – Altaveu BT/SD 3W, Selfie Stick
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
 • Del CBC: USB de 8 Gb
 • Diploma

Tercer premi:

 • De LYNX Editions: un lot de llibres.
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.
 • Del CBC: USB de 8 Gb
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
 • Diploma

Premi Microscopia i fotografia de recerca

 • De SPEEDLINK: Altaveu Ellipz Stereo Speakers.
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.
 • De la Fundació Catalunya la Pedrera: Una estada a MónNatura Pirineus per a dos persones(fora de pons i festius) al Centre de Natura les Planes de Son 
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
 • Del CBC: USB de 8 Gb
 • Diploma

Premi Fotografia subaquàtica:

 • De Centre de Busseig Blanes Sub: Bateig de Busseig per 2 persones o Immersió a la Costa Brava per 2 persones
 • De SPEEDLINK: Auriculars: Aux-Freestyle Headset. Green-Or
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.
 • De la Fundació Catalunya la Pedrera: Una estada a MónNatura Pirineus per a dos persones(fora de pons i festius) al Centre de Natura les Planes de Son 
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
 • Del CBC: USB de 8 Gb
 • Diploma

Premi Diari ARA:

 • Una subscripció al Diari Ara Digital per un any
 • Publicació de la fotografia premiada al diari Ara.
 • De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.
 • Del CBC: USB de 8 Gb
 • Diploma

Aquest premi ARA, recaurà en l’obra que, al costat de la qualitat estètica i tècnica, aporti també una mirada fotoperiodística i tingui un valor documental.

Tots els premiats:

Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Blau

 8.- Drets d’autor i llicència

Les imatges presentades al concurs restaran en una base de dades consultable a la web del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb finalitat didàctica, d’ensenyament i de difusió de la biologia i de la ciència en general.

Tanmateix, la propietat intel·lectual pertanyerà sempre als seus autors, però aquests cedeixen al Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de totes les obres presentades per a la difusió del concurs a la web, per a publicacions pròpies del CBC i dels patrocinadors del concurs en promoció d’activitats que no tinguin finalitats comercials, i sempre indicant en nom de l’autor i l’edició del concurs Bioimatges.

En cap cas el CBC podrà vendre els drets, ni usar les fotografies per a altres finalitats que es desenvolupen en aquestes bases, sense el permís previ de l’autor.

Les autories de les fotografies participants es posaran sota una licencia Creative Commons que comportarà:

Reconeixement (*Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència farà falta reconèixer l’autoria.

No Comercial (*commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Compartir Igual (*Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

 

Licencia de Creative Commons
Aquestes obres estaran sota una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

 

9. – El jurat

El jurat estarà format, entre d’altres, per membres de les següents entitats

 • Associació Biòlegs Glocals
 • Associació Catalana de Comunicació Científica
 • Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 • Departament d’Ensenyament. G.Catalunya.
 • Diari Ara.
 • Museu de Ciències Naturals
 • Societat Catalana de Biologia (IEC)
 • Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN)
 • Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura
 • Submon

 

L’organització i el jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitats no prevista en aquestes bases.