NB09-3 premi D. Josep Mª Soler – Festa

3er. Premi Categoria: Porfessorat i Col·legiats. Títol: Festa!. Nom: Josep Maria Soler Maylinch. Edat: 42 anys. Centre: IES Badalona VII.

3er. Premi Categoria: Porfessorat i Col·legiats. Títol: Festa!. Nom: Josep Maria Soler Maylinch. Edat: 42 anys. Centre: IES Badalona VII.